วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Updateเพิ่มเติม 3 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56


Updateเพิ่มเติม 3 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56

UploadImage


โครงการ"ต้นศิลป์" สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ วิทยาเขตตรัง   
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 (โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25 (คณะฯเป็นผู้คัดเลือก)
- ค่าสมัคร 200บาท
- รับสมัคร ถึง 21 ธันวาคม 2555
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
โควตานักเรียนในภาคใต้ สู่รั้วสงขลานครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์  
-  กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนสูงสุด 10 % แรกของชั้นเรียน หรือสาขาฯ จะได้รับการพอจารณาเป็นพิเศษ

- ค่าสมัคร 200บาท
- รับสมัคร  1- 20 พฤษจิกายน 2555
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา 2556 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (ตามไฟล์แนบ)
- เป็นนักกีฬาประเภทต่างๆ ที่เป็นกีฬาสากล (ยกเว้น จักรยาน แฮนด์บอล กาบัดดี้)
- เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาและได้รางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับชาติ
- ค่าสมัคร 200บาท
- รับสมัคร 3 
พฤษจิกายน ถึง 2 ธันวาคม  2555
 
 
--------------------------------------------------------------------------------

 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น