วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โควตา (เพิ่มเติม 1) ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2556


UploadImage


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รับสมัครนักศึกษาโควตา  ประจำปีการศึกษา  2556 (เพิ่มเติม 1)


คุณสมบัติ
- ผูที่กำลังศึกษาในรัดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
- GPAX ตามแต่ละคณะกำหนด (ตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 310 บาท

สมัครออนไลนืได้ที่ : 
http://www.reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/web_admis/app_form.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทรศัพท์ 0 3570 9086 - 7


 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น