โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2557 มาแล้ว!

UploadImage

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา 2557

 
ประเภทโควตาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
1. ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
2. ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ประเภทโควตานักกีฬา
4. ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
5. ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
6. ประเภทโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

สมัครได้ที่ www.sut.ac.th/ces ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2556
UploadImage*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น