วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรงโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น 2556


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ/โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็น 4กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มบุคคลทั่วไป :นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เด็กซิ่วก็ได้ครับ
2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ : นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่เป็นทายาทเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี :ต้องมีอายุไม่กิน 30 ปี และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ :ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรทำงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับสมัคร 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น