วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัตวแพทย์ ม.เกษตร 2556


รับตรงสัตวแพทย์ ม.เกษตร 2556


UploadImage


คุณสมบัติ
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ใช้คะเเนน GAT, PAT1 , PAT2กำหนดการ
รับสมัคร                                                    10 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์            26 ธ.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์                                            4 ม.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                   4 ม.ค. 2556


ค่าสมัคร 500 บาท


 
ที่มา :  http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/
เอกสารประกอบข่าว :
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น