รายชื่อของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย


รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์http://www.ku.ac.th/
มหาวิทยาลัยกรุงเทพhttp://www.bu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเกริกhttp://www.krirk.ac.th/
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttp://www.kbu.ac.th/
มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://www.kku.ac.th/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.chula.ac.th/
มหาวิทยาลัยชินวัตรhttp://www.shinawatra.ac.th/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://www.cmu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นhttp://www.stjohn.ac.th/
มหาวิทยาลัยทักษิณhttp://www.tsu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีhttp://www.kmutt.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือhttp://www.kmutnb.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครhttp://www.mut.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีhttp://www.sut.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์http://www.tu.ac.th/
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์http://www.dpu.ac.th/
มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.nu.ac.th/
มหาวิทยาลัยบูรพาhttp://www.buu.ac.th/
มหาวิทยาลัยพายัพhttp://www.payap.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttp://www.msu.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.mahidol.ac.th/
มหาวิทยาลัยแม่โจ้http://www.mju.ac.th/
มหาวิทยาลัยรังสิตhttp://www.rsu.ac.th/
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์http://www.rajapark.ac.th/
มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttp://www.ru.ac.th/
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซียhttp://www.ait.ac.th/
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์http://www.wu.ac.th/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://www.swu.ac.th/
มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttp://www.spu.ac.th/
มหาวิทยาลัยศิลปากรhttp://www.su.ac.th/
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์http://www.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยสยามhttp://www.siamu.ac.th/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttp://www.stou.ac.th/
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยhttp://www.utcc.ac.th/
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttp://www.hcu.ac.th/
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญhttp://www.au.edu/
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซียhttp://www.eau.ac.th/
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์http://www.sau.ac.th/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttp://www.ubu.ac.th/


รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์http://www.nida.ac.th/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังhttp://www.kmitl.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีhttp://www.rmut.ac.th/
วิทยาเขตปทุมธานีมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิhttp://www.rmutsb.ac.th/
วิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตสุพรรณบุรีมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพhttp://www.rmutk.ac.th/
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
วิทยาเขตพระนครใต้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์http://www.rmutr.ac.th/
วิทยาเขตเพาะช่าง
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วิทยาเขตศาลายา
วิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครhttp://www.rmutp.ac.th/
วิทยาเขตเทเวศร์
วิทยาเขตโชติเวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกhttp://www.rmutto.ac.th/
วิทยาเขตบางพระ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาเขตอุเทนถวายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาhttp://www.rmutl.ac.th/วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก
วิทยาเขตพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานhttp://www.rmuti.ac.th/วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
วิทยาเขตสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยhttp://www.rmutsv.ac.th/วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์http://www.cri.or.th/


รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร
กำแพงเพชรhttp://www.kpru.ac.th/
กาญจนบุรีhttp://www.kru.ac.th/
กาฬสินธุ์http://web1.rru.ac.th/
จอมบึงhttp://www.mcru.ac.th/
จันทรเกษมhttp://www.chandra.ac.th/
เชียงรายhttp://www.ricr.ac.th/
เชียงใหม่http://www.cmru.ac.th/
ชัยภูมิhttp://www.cpru.ac.th/
เทพสตรีhttp://www.tru.ac.th/
ธนบุรีhttp://www.dru.ac.th/
นครปฐมhttp://www.npru.ac.th/
นครพนมhttp://www.npu.ac.th/
นครราชสีมาhttp://www.nrru.ac.th/
นครศรีธรรมราชhttp://www.nstru.ac.th/
นครสวรรค์http://www.nsru.ac.th/
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาhttp://www.bsru.ac.th/
บุรีรัมย์http://www.bru.ac.th/
พระนครhttp://www.pnru.ac.th/
พระนครศรีอยุธยาhttp://www.aru.ac.th/
พิบูลสงครามhttp://www.psru.ac.th/
เพชรบุรีhttp://www.pbru.ac.th/
เพชรบูรณ์http://www.pcru.ac.th/
ภูเก็ตhttp://www.pkru.ac.th/
มหาสารคามhttp://www.rmu.ac.th/
ร้อยเอ็ดhttp://www.reru.ac.th/
ราชนครินทร์http://web1.rru.ac.th/
รำไพพรรณีhttp://www.rbru.ac.th/
ลำปางhttp://www.lpru.ac.th/
วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)http://www.vru.ac.th/ศรีสะเกษhttp://www.sskru.ac.th/
สกลนครhttp://www.snru.ac.th/
สงขลาhttp://www.riska.ac.th/
สวนดุสิตhttp://www.dusit.ac.th/
สวนสุนันทาhttp://www.ssru.ac.th/
สุราษฎร์ธานีhttp://www.sru.ac.th/
สุรินทร์http://www.srru.ac.th/
หมู่บ้านจอมบึงhttp://www.mcru.ac.th/
อุดรธานีhttp://www.udru.ac.th/
อุตรดิตถ์http://www.uru.ac.th/
อุบลราชธานีhttp://www.ubru.ac.th/


ABAC รับนักศึกษาใหม่ระดับป.ตรี รอบ August Session

UploadImage

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
รอบ August Session ปีการศึกษา 2555 

 ดูรายละเอียด
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถซื้อใบสมัครได้ที่...

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และยื่นใบสมัครได้ที่

1. วิทยาเขตหัวหมาก: ห้อง Admissions Cenetr ตึก P ชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  +66 (0) 2 719 1919 ,  +66 (0) 2 719 1929
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
อาทิตย์ เวลา 08.00 - 14.00 น.

2. วิทยาเขตสุวรรณภูมิ:  ห้อง Admissions Center  ตึก SM ห้อง SM115  ชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  +66 (0) 2 723 2323
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
เสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 19:03

  รับสมัคร ปวส ปี2556 เ้มื่อไร

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2556 03:25

  ไม่มีอุเทนถวายหรอ!!!!

  ตอบลบ
 3. ขออนุญาต ฝากประกาศด้วยนะคะ !! :)
  ต้องการผู้ร่วมทำโปรเจคระยะสั้น เพื่อรับนักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ที่อยากหารายได้ มารับรายได้หลังจบโปรเจค 20,000 บาท !! (ของบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน)
  อายุระหว่าง 18-30 ปี จำกัดจำนวน 10 คน เฉพาะ กทม และปริมณฑล (ต้องการคนชอบพูด กล้าแสดงออก ยิ่งฮายิ่งดี)
  ถ้าสนใจ โทร หรือส่งข้อความ Sri ตามด้วยชื่อและนามสกุล
  ส่งมาที่เบอร์ 090-963-2726 Line Kufty ติดต่อช่วงเวลา 11:00-22:00 ทุกวัน หรือ inbox มานะคะ .
  ฝากแชร์ด้วยนะค๊ะ !! ;)

  หรือ กรอกรายละเอียดมาทางเว็บไซค์ก็ได้นะคะ ด่านล่างเลยค่ะ

  >>>>>> http://thefirstdjkufty.weebly.com/
  >>>>>> http://thefirstdjkufty.weebly.com/

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น