วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณทิต โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบริหารระหว่างประเทศ
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    http://www.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=366

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น