วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย มศว. 2556


UploadImageมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัคร
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
(โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น