วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ม.เกษตรฯ 56


รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ม.เกษตรฯ 56

UploadImage

UploadImage

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ม.เกษตรศาสตร์ 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมภาคต่างๆ ยกเว้นกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
2. GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. GPA วิชาภาษาไทย  5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

ใช้คะแนน GAT ร้อยละ 10
ใช้คะเเนนจาก7วิชาสามัญ 2 วิชา คือ ภาษาไทย , สังคมศึกษา
สอบวิชาเฉพาะทางวรรณคดีไทย ร้อยละ 50 


กำหนดการ
รับสมัคร                              1 พ.ย. -14 ธ.ค.55
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ             21 ธ.ค. 55
สอบคัดเลือก                       12 ม.ค. 56
ประกาศผลการคัดเลือก         16 ม.ค. 56

ค่าสมัคร 300 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น