วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556


รับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

UploadImage


รับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 เทียบเท่า (ผู้ที่สมัครรับตรงประเถท 12 จังหวัด ไม่สามารถสมัครรับตรงทั่วประเทศได้)
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (ตามไฟลืแนบ)
- ใช้คะเเนน GAT/PAT หรือวิชาสามัญ(ครั้งที่ 2)

กำหนดการ

UploadImage


ค่าสมัคร 500 บาท


สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://e-admission.buu.ac.th/

1 ความคิดเห็น:

ร่วมแสดงความคิดเห็น