วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มศว ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบตรงโครงการนักกีฬา


UploadImage


ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) โครงการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556 
ในวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2555 ไปแล้วนั้น 
 
เนื่องจากช่วงระหว่างวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2555 มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และ
ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2556 มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ
จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
โครงการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 27 ธันวาคม 2555
 
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556
 
ประกาศผลสอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น