โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

UploadImage

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557

         มหาวิทยาลัย ศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี

คณะวิชาและจํานวนรับ
คณะอักษรศาสตร์ 315 คน
คณะศึกษาศาสตร์ 100 คน
คณะวิทยาศาสตร์ 270 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 130 คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 360 คน
คณะวิทยาการจัดการ 310 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 180 คน
รวมทั้งสิ้น 1,665 คน


คณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตามแต่ละคณะกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

นักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ www.quota.su.ac.th และสมัคร 
1.สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (1-27 ตุลาคม 2556)
2. 
สมัคร 7 วิชาสามัญ  (1-24 พฤษจิกายน 2556) 
3.สมัคร สอบคัดเลือกฯมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ 1 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2556 


ที่มา : http://www.quota.su.ac.th/newquota/index.student.php

เอกสารประกอบข่าว :

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2556 09:17

    ถ้าเรียนปวส.สามารถสมัครได้มัยค่ะ ?

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น