วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2556รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2556

ประกอบไปด้วย 4 ระบบ คือ
1. ระบบ Admission
2. ระบบโควตา 3 จังหวัดชายเเดนใต้
3. ระบบรับตรง
4. นักศึกษาทุน ศอ.บต.

คุณสมบัติทั่วไป
- กำลังศึกษา ในชั้น ม.6 สายสามัญ วิทย์-คณิต
- ฝ่านการสอบ GAT/PAT
- มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

คุณสมบัติเฉพาะ

ระบบโควตา 3 จังหวัดชายเเดนใต้ (รับสมัคร 8 พฤศจิกายน  ถึง 6 ธันวาคม 2555)

1.โควตาโรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
- กำลังศึกษา ในชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. โควตาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต (พร้อมเเสดงหลักฐาน)
-ภูมิลำเนาบิดามารดาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

ระบบรับตรง (19 ธันวาคม 2555 ถึง 30 มกราคม 2556)

1. รับตรงเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- กำลังศึกษา ในชั้น ม.6 ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. รับตรงเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดชายแดนใต้
- กำลังศึกษา ในชั้น ม.6 ของโรงเรียนใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

ที่มา :  http://www.pnu.ac.th/webpnu/webnursing/mainnewdetail.php?newtype=38&newid=1722
เอกสารประกอบข่าว :

3 ความคิดเห็น:

 1. แล้วคนที่ไม่ได้อยู่ภาคใต้มีสิทธิสมัครไหมคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2556 03:09

  รับเด็กซิ่วไหมคะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ30 ธันวาคม 2556 05:32

  อยากเรียนพยาบาลที่ มนร.จัง ปี 57สมัครเมื่อไหรค่ะ :-)

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น