วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2556


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)
จำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1)ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน  2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )  3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดา
หรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155

ระเบียบการ   http://www.rtanc.ac.th/home/images/nrp56.pdf

20 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14 มีนาคม 2556 02:06

  น่าส่งสารคนที่ส่วนสูงไม่ถึงแล้วยากจะเป็นจัง

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2556 19:38

  หนูอยากรู้วันรับสมัครสอบ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2556 20:54

  ต้องสอบ7สามัญไหมค่ะ

  ตอบลบ
 4. มีทดสอบร่ายกายมั๊ยค่ะ แล้วสมัครสอบตอนไหน

  ตอบลบ
 5. มีทดสอบร่ายกายมั๊ยค่ะ แล้วสมัครสอบตอนไหน

  ตอบลบ
 6. อยากเรียนน่ะ ! เเต่ส่วนสูงไม่ถึง (เสียดายจัง)

  ตอบลบ
 7. อยากเรียนน่ะ ! เเต่ส่วนสูงไม่ถึง (เสียดายจัง)

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ15 ตุลาคม 2556 11:29

  อยากเรียนมากเลยค่ะแต่ส่วนสูงคืออุปสรรคเลยไม่มีโอกาสได้เรียนสายนี้

  ตอบลบ
 9. สูง 155 พอดีเลย แต่กลัวเขาไม่เอาค่ะ

  ตอบลบ
 10. อยากเรียนอะ แต่กลัวไม่ติดในทุนกองทัพอะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2556 02:13

  กังวลเรื่องส่วนสูง กลัวไม่ถึงแต่อยากเป็นมากเลยค่ะ
  แบบทดสอบอื่นยัง พอ สู้ไหวแต่เรื่องความสูงนี่แหละที่เป็นอุปสรรคมากๆ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2556 22:50

  ฝันอยากจะเป็นพยาบาลตำรวจมากๆเลย

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2556 22:51

  แล้วเปิดรับสมัคร ช่วงไหนค่ะ
  อยากรู้จริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2557 20:24

  ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครช่วงไหนค่ะ

  ตอบลบ
 15. กำหนดการ ปี 57 ดูตรรงไหนค่ะ หาไม่เจอเลย ช่วยฝากลิ้งไว้หน่อยนะค่ะ
  ขอพระคุณอย่างสูง

  ตอบลบ
 16. ปี57 เปิดรับเดือนไหนคะ??

  ตอบลบ
 17. ไม่ได้สอบ GAT-PAT อ่ะค้า แต่อยากเรียนมากเรยอยากเป็นพยาบาลทหาร

  ตอบลบ
 18. ไม่ได้สอบ GAT-PAT อ่ะค้า แต่อยากเรียนมากเรยอยากเป็นพยาบาลทหาร

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น