ระเบียบการ โควตาภาคเหนือ 3 โครงการ มช. 2557


UploadImage


1. โควตา เขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 4148 คน

คุณสมบัติ
-  เป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้..
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี

ค่าสมัคร 500 บาท


2. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนชั้น ม.6 และอยู่ในภูมิลำเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 5 จังหวัด คือ ลำปาง น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก โเป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

ค่าสมัคร  200 บาท นอกเหนือจากค่าสมัครสอบโควตาภาคเหนือ


3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557


- โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 10 คน
- โครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจ รับจำนวน 40 คน
- โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ภาคเหนือ รับจำนวน 10 คน


คุณสมบัติ
- กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
- สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

ค่าสมัคร  200 บาท นอกเหนือจากค่าสมัครสอบโควตาภาคเหนือกำหนดการ

วัน เดือน ปีกิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 25556นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์
คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
(คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ใน ระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


ที่มา : http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/57/

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2555 22:31

    รอก่อนนะ นิติสาสตร์อุบล สมัครแล้ว แต่ยังไม่รุ้คะแนน Gat pat ไม่รุจะด้ายไหม แต่ก้ออยากไปเรียน สู้ๆๆๆเพื่อเธออุบล

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น