วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณทิต โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบริหารระหว่างประเทศ
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    http://www.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=366

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม 2555 06:23

  เขารับเกรดเฉลี่ยเท่ารัยคร่และแต่ละคณะรับกี่คน
  ใบค่าสมัครเท่าไรคะ

  ตอบลบ
 2. ครับ
  จะสอบถาม ได้ ท่ีไหน นะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2556 22:17

  ค่าสมัคร200 ค่าใบสมัคร100

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น