วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Update โครงการรับตรง ม.สงขลา 56


Update โครงการรับตรง ม.สงขลา 56


UploadImage

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

Update โครงการรับตรง ม.สงขลา 56


Update โครงการรับตรง ม.สงขลา 56


UploadImage

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพารับสมัครนักเรียนเก่งกีฬา


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพารับสมัครนักเรียนเก่งกีฬา

UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2555
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1343373999.pdf
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1343374027.pdf
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
สอบถามเพิ่มเติม โทร.  0 3810 2060 หรือ  0 3839 0045

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2555
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1343373999.pdf
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1343374027.pdf
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
สอบถามเพิ่มเติม โทร.  0 3810 2060 หรือ  0 3839 0045

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56

รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา  2556   (กลุ่มที่ 1) 

 
คุณสมบัติ :  รับจากนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า


กำหนดการ


UploadImage

ค่าสมัครสอบจำนวน 1 โครงการ                                    700     บาท 
ค่าสมัครสอบจำนวน 2 โครงการ                                    1,200  บาท


ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479 
E-Mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th 

 
รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56


รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา  2556   (กลุ่มที่ 1) 

 
คุณสมบัติ :  รับจากนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า


กำหนดการ


UploadImage

ค่าสมัครสอบจำนวน 1 โครงการ                                    700     บาท 
ค่าสมัครสอบจำนวน 2 โครงการ                                    1,200  บาท


ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479 
E-Mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th 

 
รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56


รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา  2556   (กลุ่มที่ 1) 

 
คุณสมบัติ :  รับจากนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า


กำหนดการ


UploadImage

ค่าสมัครสอบจำนวน 1 โครงการ                                    700     บาท 
ค่าสมัครสอบจำนวน 2 โครงการ                                    1,200  บาท


ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479 
E-Mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th 

 
รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง โควตาและโครงการพิเศษ ม.นเรศวร


รับตรง โควตาและโครงการพิเศษ ม.นเรศวร


  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2556

เรื่อง
 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิเศษต่างๆ

ประจำปีการศึกษา 2556

เรื่อง
 

กำหนดการ โควตา มหิดล 56 มา แล้ว


กำหนดการ โควตา มหิดล 56 มา แล้ว !!!

UploadImage

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลโควตา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลำดับวัน  เดือน  ปีกิจกรรม
๖ ก.ค. –๓๑ ต.ค.๕๕มหาวิทยาลัยมหิดล : ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบโควตา
·        เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·        จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
·        Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ
·        แนะแนวสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี
·        Open House แนะนำหลักสูตรทางสถานีวิทยุจุฬา (จันทร์ พุธ ศุกร์)
·        แนะแนวสู่รั้วมหิดล จ.นครสวรรค์
·        แนะแนวตามโรงเรียนกลุ่มตามเป้าหมาย(ร.ร. Top 10)
·        กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
·        สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (โปสเตอร์  วิทยุ และโทรทัศน์)
๑๕ ส.ค. –๓๑ ต.ค.๕๕
 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล : รับสมัครทางออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
เข้า Menu มหิดลโควตา
·        ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร  และตรวจรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้สมัครสอบกับ สทศ.  ในระบบ
รับตรงร่วม(รายวิชาสามัญ ๗ วิชา) และสอบ PAT3(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)
·        เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สอบ GAT, PAT 1,
PAT 2ไม่สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา)รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๕๕
·        ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์  และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน  โดยนำไปชำระเงิน
ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  และ
ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
·        ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร  และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๕(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
ประมาณวันที่
๑๐-๓๐ ต.ค.๕๕
ตามประกาศ สทศ.
สมัครสอบข้อเขียนรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ค่าสมัครสอบวิชาละ ๑๐๐ บาทดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
 ๖-๙ ต.ค.๕๕สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
·        ผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้องสอบวิชา GAT, PAT 1, PAT 2
·        ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบวิชา PAT 3
๓๐ พ.ย.๕๕มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตาที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัครและเอกสารหลักฐานแล้ว  ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 ผู้ที่ชำระเงินและส่งเอกสารแล้วแต่ไม่มีรายชื่อปรากฏให้ติดต่อกลับภายในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕
๕-๖ ม.ค.๕๖
ตามประกาศ สทศ.
สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ที่ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (ผู้สมัครระบบโควตา ม.มหิดล ต้องเข้าสอบให้ครบทุกวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด)
·        เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สอบ GAT, PAT 1,
PAT 2ไม่สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา)
๙-๑๐ ก.พ.๕๖สอบ O-NETโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
 
ลำดับวัน  เดือน  ปีกิจกรรม
ประมาณวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖
ตามประกาศ สทศ.
สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
พร้อมทั้งแจ้งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน
๒๐ ก.พ.๕๖
 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล  :  ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนรับตรงร่วมที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/ สอบความถนัด ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
๑๐๒๑-๒๓ ก.พ.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ /สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังส่วนงาน
๑๑๒๓-๒๘ ก.พ.๕๖สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด  ณ  ส่วนงานที่สมัคร
๑๒๔ มี.ค.๕๖มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
๑๓ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๖สอท. ประกาศให้นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษา  นักเรียนสามารถเลือกได้เพียง ๑ แห่ง  หากนักเรียน
ไม่เลือกมหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนด  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การรับตรง แต่มีสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions)
๑๔๑๑-๑๗ มี.ค.๕๖นักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปที่ สอท. เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก
๑๕ภายในวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๖สอท. แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์กลับไปมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำประกาศ
๑๖๒๕ มี.ค.๕๖มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
๑๗๒๖ มี.ค. –๒ เม.ย.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  และลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·           กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (E-Profile) หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ
นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ได้
·           ลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษา
ไม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๘ เม.ย.๕๖นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (๖ ภาคการศึกษา)
ไปยังส่วนงานที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หากส่งไม่ทันตามกำหนด ให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั้นๆ
ก่อนวันที่ ๘ เม.ย.๕๖  และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
หมายเหตุ      ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด  จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระไว้ให้
๑๙๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (พร้อมกับ กสพท.และแอดมิชชัน)
๒๐๓๑ พ.ค.๕๖ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๒๑๓ มิ.ย.๕๖เปิดภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 

กำหนดการ โควตา มหิดล 56 มา แล้ว


กำหนดการ โควตา มหิดล 56 มา แล้ว !!!

UploadImage

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลโควตา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลำดับวัน  เดือน  ปีกิจกรรม
๖ ก.ค. –๓๑ ต.ค.๕๕มหาวิทยาลัยมหิดล : ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบโควตา
·        เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·        จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
·        Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ
·        แนะแนวสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี
·        Open House แนะนำหลักสูตรทางสถานีวิทยุจุฬา (จันทร์ พุธ ศุกร์)
·        แนะแนวสู่รั้วมหิดล จ.นครสวรรค์
·        แนะแนวตามโรงเรียนกลุ่มตามเป้าหมาย(ร.ร. Top 10)
·        กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
·        สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (โปสเตอร์  วิทยุ และโทรทัศน์)
๑๕ ส.ค. –๓๑ ต.ค.๕๕
 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล : รับสมัครทางออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
เข้า Menu มหิดลโควตา
·        ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร  และตรวจรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้สมัครสอบกับ สทศ.  ในระบบ
รับตรงร่วม(รายวิชาสามัญ ๗ วิชา) และสอบ PAT3(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)
·        เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สอบ GAT, PAT 1,
PAT 2ไม่สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา)รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๕๕
·        ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์  และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน  โดยนำไปชำระเงิน
ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  และ
ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
·        ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร  และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๕(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
ประมาณวันที่
๑๐-๓๐ ต.ค.๕๕
ตามประกาศ สทศ.
สมัครสอบข้อเขียนรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ค่าสมัครสอบวิชาละ ๑๐๐ บาทดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
 ๖-๙ ต.ค.๕๕สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
·        ผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้องสอบวิชา GAT, PAT 1, PAT 2
·        ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบวิชา PAT 3
๓๐ พ.ย.๕๕มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตาที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัครและเอกสารหลักฐานแล้ว  ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 ผู้ที่ชำระเงินและส่งเอกสารแล้วแต่ไม่มีรายชื่อปรากฏให้ติดต่อกลับภายในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕
๕-๖ ม.ค.๕๖
ตามประกาศ สทศ.
สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ที่ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (ผู้สมัครระบบโควตา ม.มหิดล ต้องเข้าสอบให้ครบทุกวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด)
·        เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สอบ GAT, PAT 1,
PAT 2ไม่สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา)
๙-๑๐ ก.พ.๕๖สอบ O-NETโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
 
ลำดับวัน  เดือน  ปีกิจกรรม
ประมาณวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖
ตามประกาศ สทศ.
สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
พร้อมทั้งแจ้งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน
๒๐ ก.พ.๕๖
 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล  :  ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนรับตรงร่วมที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/ สอบความถนัด ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
๑๐๒๑-๒๓ ก.พ.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ /สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังส่วนงาน
๑๑๒๓-๒๘ ก.พ.๕๖สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด  ณ  ส่วนงานที่สมัคร
๑๒๔ มี.ค.๕๖มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
๑๓ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๖สอท. ประกาศให้นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษา  นักเรียนสามารถเลือกได้เพียง ๑ แห่ง  หากนักเรียน
ไม่เลือกมหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนด  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การรับตรง แต่มีสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions)
๑๔๑๑-๑๗ มี.ค.๕๖นักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปที่ สอท. เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก
๑๕ภายในวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๖สอท. แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์กลับไปมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำประกาศ
๑๖๒๕ มี.ค.๕๖มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
๑๗๒๖ มี.ค. –๒ เม.ย.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  และลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·           กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (E-Profile) หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ
นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ได้
·           ลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษา
ไม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๘ เม.ย.๕๖นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (๖ ภาคการศึกษา)
ไปยังส่วนงานที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หากส่งไม่ทันตามกำหนด ให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั้นๆ
ก่อนวันที่ ๘ เม.ย.๕๖  และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
หมายเหตุ      ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด  จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระไว้ให้
๑๙๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (พร้อมกับ กสพท.และแอดมิชชัน)
๒๐๓๑ พ.ค.๕๖ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๒๑๓ มิ.ย.๕๖เปิดภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 

กำหนดการ โควตา มหิดล 56 มา แล้ว


กำหนดการ โควตา มหิดล 56 มา แล้ว !!!

UploadImage

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลโควตา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลำดับวัน  เดือน  ปีกิจกรรม
๖ ก.ค. –๓๑ ต.ค.๕๕มหาวิทยาลัยมหิดล : ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบโควตา
·        เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·        จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
·        Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ
·        แนะแนวสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี
·        Open House แนะนำหลักสูตรทางสถานีวิทยุจุฬา (จันทร์ พุธ ศุกร์)
·        แนะแนวสู่รั้วมหิดล จ.นครสวรรค์
·        แนะแนวตามโรงเรียนกลุ่มตามเป้าหมาย(ร.ร. Top 10)
·        กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
·        สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (โปสเตอร์  วิทยุ และโทรทัศน์)
๑๕ ส.ค. –๓๑ ต.ค.๕๕
 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล : รับสมัครทางออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
เข้า Menu มหิดลโควตา
·        ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร  และตรวจรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้สมัครสอบกับ สทศ.  ในระบบ
รับตรงร่วม(รายวิชาสามัญ ๗ วิชา) และสอบ PAT3(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)
·        เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สอบ GAT, PAT 1,
PAT 2ไม่สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา)รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๕๕
·        ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์  และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน  โดยนำไปชำระเงิน
ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  และ
ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
·        ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร  และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๕(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
ประมาณวันที่
๑๐-๓๐ ต.ค.๕๕
ตามประกาศ สทศ.
สมัครสอบข้อเขียนรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ค่าสมัครสอบวิชาละ ๑๐๐ บาทดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
 ๖-๙ ต.ค.๕๕สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
·        ผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้องสอบวิชา GAT, PAT 1, PAT 2
·        ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบวิชา PAT 3
๓๐ พ.ย.๕๕มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตาที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัครและเอกสารหลักฐานแล้ว  ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 ผู้ที่ชำระเงินและส่งเอกสารแล้วแต่ไม่มีรายชื่อปรากฏให้ติดต่อกลับภายในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕
๕-๖ ม.ค.๕๖
ตามประกาศ สทศ.
สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ที่ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (ผู้สมัครระบบโควตา ม.มหิดล ต้องเข้าสอบให้ครบทุกวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด)
·        เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สอบ GAT, PAT 1,
PAT 2ไม่สอบข้อเขียนรับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา)
๙-๑๐ ก.พ.๕๖สอบ O-NETโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
 
ลำดับวัน  เดือน  ปีกิจกรรม
ประมาณวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖
ตามประกาศ สทศ.
สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบรับตรงร่วม (วิชาสามัญ ๗ วิชา) ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
พร้อมทั้งแจ้งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน
๒๐ ก.พ.๕๖
 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล  :  ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนรับตรงร่วมที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/ สอบความถนัด ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
๑๐๒๑-๒๓ ก.พ.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ /สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังส่วนงาน
๑๑๒๓-๒๘ ก.พ.๕๖สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด  ณ  ส่วนงานที่สมัคร
๑๒๔ มี.ค.๕๖มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
๑๓ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๖สอท. ประกาศให้นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษา  นักเรียนสามารถเลือกได้เพียง ๑ แห่ง  หากนักเรียน
ไม่เลือกมหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนด  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การรับตรง แต่มีสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions)
๑๔๑๑-๑๗ มี.ค.๕๖นักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปที่ สอท. เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก
๑๕ภายในวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๖สอท. แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์กลับไปมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำประกาศ
๑๖๒๕ มี.ค.๕๖มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
๑๗๒๖ มี.ค. –๒ เม.ย.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  และลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·           กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (E-Profile) หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ
นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ได้
·           ลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษา
ไม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๘ เม.ย.๕๖นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (๖ ภาคการศึกษา)
ไปยังส่วนงานที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หากส่งไม่ทันตามกำหนด ให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั้นๆ
ก่อนวันที่ ๘ เม.ย.๕๖  และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
หมายเหตุ      ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด  จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระไว้ให้
๑๙๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (พร้อมกับ กสพท.และแอดมิชชัน)
๒๐๓๑ พ.ค.๕๖ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๒๑๓ มิ.ย.๕๖เปิดภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 

รับตรง แพทย์ชนบท (แนวใหม่) ม.นเรศวร 56


รับตรง แพทย์ชนบท (แนวใหม่) ม.นเรศวร 56


  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

ประจำปีการศึกษา 2556

เรื่อง
 
ที่มา : http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/

รับตรง เภสัช ม.นเรศวร 56รับตรง เภสัช ม.นเรศวร 56


  ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2556

เรื่อง
 
ที่มา : http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/