วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Updateเพิ่มเติม 2 โครงการพิเศษ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


UploadImage

1. โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)และมีความสามารถทางด้านกีฬา
 
- GPAX 5 ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1 ) ดังนี้
    แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวมสะสม(GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.25
    แผนการศึกษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50

- ใช้คะเนน GAT/PAT

- ค่าสมัคร 300 บาท

สมัครออนไลน์                                   12 พฤศจิกายน 2555 ถึง  15 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก     21 มกราคม 2556
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่                      26 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก      1 กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา                     1  ถึง  15 กุมภาพันธ์ 2556


----------------------------------------------------------------------------


2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่หลักสูตรสาขาวิชา
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2วิทยาศาสตรบัณฑิตเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
3วิทยาศาสตรบัณฑิตเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 
- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6 เทอม 1) ดังนี้
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50
      - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
      - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
- ใช้คะเนน GAT/PAT

- ค่าสมัคร 300 บาท


รับสมัครออนไลน์                              12 พฤศจิกายน 2555 ถึง  18 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก        25 มกราคม 2556 
 
ที่มา :  http://www.admission.mfu.ac.th/

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม 2556 05:52

    ประกาศรายชื่อที่เว็บไหนค่ะ เข้าลิ้งค์ที่ให้มาไม่เจอเลยค่ะ วันนี้ยังไม่ประกาศหรอค่ะ

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น