วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง ผู้มีความสาารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา 2556UploadImage

โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพอเศษด้านศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยพะเยา 2556

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน
- GPAX 2.00 ขึ้นไป
- มีผลการสอบ O-NET
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการเเสดงเบื้องต้น
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการเเสดงในภูมิภาคในภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย
- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเเสดงด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง หรือ นาฏศิลป์สากลของโรงเรียน หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ


กำหนดการ
รับสมัคร                                               21 พฤษจิกายน 2555 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       20 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ                        23 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             27 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานตัว                                            27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                            8 มีนาคม 2556

ค่าสมัคร 200 บาท 
 
ที่มา :  http://www.up.ac.th/admission/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น