วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรฯ ศรีราชา 2556


รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรฯ ศรีราชา 2556

UploadImage
 
รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
ประจำปีการศึกษา 2556
 


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าของ โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี   และสระแก้ว  

- ใช้คะแนน GAT/PAT


คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้สมัคร 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทุกสาขาวิชา
GPAX ม.4-ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
- เป็นนักเรียนที่เรียนในสายวิทย์ – คณิต  
 
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ทุกสาขาวิชา
- GPAX ม.4-ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
- เป็นนักเรียนที่เรียนในสายวิทย์ – คณิต  
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา
GPAX ม.4-ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
- เป็นนักเรียนที่เรียนในสายวิทย์ – คณิต และศิลป์ - คณิต GPAกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
GPAX ม.4-ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
- เป็นนักเรียนที่เรียนในสายวิทย์ – คณิต


กำหนดการ


รายการวัน เดือน ปีสถานที่ / การดำเนินการ
รับสมัคร12 พฤศจิกายน 2555
 ถึง
4 มกราคม 2556
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่ http://www.src.ku.ac.th/
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด11 มกราคม 2556ทาง website : http://src.ku.ac.th/
ผู้สมัครยืนยันการเลือกสาขา11-15 มกราคม 2556ทาง website : http://src.ku.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 

17 มกราคม 2556

 
อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ทาง website : http://src.ku.ac.th/
วันสอบสัมภาษณ์ประกาศให้ทราบภายหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา

ค่าสมัคร 300 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่ 
http://reg.admin.src.ku.ac.th/applyy/applyNew53.asp 
ที่มา :http://reg.admin.src.ku.ac.th/rub_tong.htm
เอกสารประกอบข่าว :

1 ความคิดเห็น:

ร่วมแสดงความคิดเห็น