วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 56


โครงการรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 56

UploadImage


โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556
 
1. การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2. การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT (ผ่านเคลียริงเฮ้าส์)
รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เกณฑ์การคัดเลือก
- ผลคะเเนน GAT/PAT ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556
- GPA ตามแต่ละคณะกำหนด(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น