วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2556


“เรียนเพียง 5 ปีได้ถึง 2 ปริญญา”
        “รัฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (เรียนที่ท่าพระจันทร์)”
                                                                                                 “รู้ลึก...รอบด้าน...การเมืองและการระหว่างประเทศ...ทั้งในและนอกประเทศ”
                           “เรียนดี...มีทุนให้”
            “เลือดสิงห์แดง...สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง”
หากเหตุผลที่ว่าตรงใจน้องๆ โครงการควบ ตรี-โท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ[BMIR]
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาBMIR รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ธันวาคม 2555
กำหนดการเปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือก
ดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง   www.polsci.tu.ac.th/bmir
1. รับสมัคร กรณีมาสมัคร ด้วยตนเอง
บัดนี้ –14 ธันวาคม 2555
2. รับสมัคร กรณีสมัคร ทางไปรษณีย์
บัดนี้ –30 พฤศจิกายน 2555
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
24 ธันวาคม 2555 [Mon]
4. สอบข้อเขียน
20 มกราคม 2556  [Sun]
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เดิม 13 กุมภาพันธ์ 2556 [Wed]
เปลี่ยนเป็น 20 กุมภาพันธ์ 2556 [Wed]
6. สอบสัมภาษณ์
24 กุมภาพันธ์ 2556 [Sun]
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 มีนาคม 2556 [Fri]
8. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
2 – 5 มีนาคม 2556[Sat-Tue]
9. ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษา
27 มีนาคม 2556[Wed]
10. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สิงหาคม 2556คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.80
                               หรือ        - มีผลสอบ GED อย่างต่ำเท่ากับ 2,800คะแนน        
                               หรือ        - มีผลสอบ IGCSE อย่างต่ำเท่ากับ C จำนวน 5 วิชาขึ้นไป
3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-          TOEFL    :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT    
                                 หรือ 60 คะแนนจาก IBT หรือ 170 คะแนนจาก CBT
-          IELTS     :    มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
-          TU-GET  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          CU-TEP  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          SAT        :     มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading
                               รายละเอียด  http://www.polsci.tu.ac.th/bmir/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น