วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับโควตาพิเศษ บุตรเกษตรกร-โควตารับตรง ม.เกษตรฯกำแพงแสน


รับโควตาพิเศษ บุตรเกษตรกร-โควตารับตรง ม.เกษตรฯกำแพงแสน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ 

โดยเปิดโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (เวลา 10.00 น.) - 27 ธันวาคม 2555 (เวลา 23.59 น.)


ปฏิทินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2556


ปฏิทินโควตารับตรง (ทุกสาขา ยกเว้น สาขาเคมีและสาขาจุลชีววิทยา )
รายการวัน / เดือน / ปี
รับสมัครผ่านเว็บไซต์วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (เวลา 10.00 น.) - วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 (เวลา 23.59 น.)
ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 - วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555
ผู้สมัครชำระเงินวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 - วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ (ผู้ชำระเงิน)วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) ผ่านเว็บไซต์วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก)วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบแรก)วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น.
รายงานตัวและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (รอบแรก)วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ผ่านเว็บไซต์วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบสอง)วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น.
รายงานตัวและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (รอบสอง)วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น.
วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556
ปฏิทินโควตารับตรงผ่านระบบ Clearinghouse (เฉพาะ สาขาเคมีและสาขาจุลชีววิทยา )
รายการวัน / เดือน / ปี
รับสมัครผ่านเว็บไซต์วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (เวลา 10.00 น.) - วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555
ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 - วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555
ผู้สมัครชำระเงินวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 - วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผ่านเว็ปไซต์วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านเว็ปไซต์วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารับรหัสระบุตัวบุคคล ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
นักเรียนแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearinghouse ทางเว็ปไซต์http://www.cuas.or.th/quota/index.htmlวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์มายังมหาวิทยาลัยฯภายในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อนักเรียนที่คัดเลือกผ่านระบบ Clearinghouse ที่เว็ปไซต์วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น.
นักเรียนยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะที่เข้าร่วมรับตรงผ่าน
ผ่านระบบ Clearinghouse และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และสาขาจุลชีววิทยา
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รับสมัครโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร 

 
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ในโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2556 

ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ - รายละเอียดโครงการอื่น ๆ จะนำเสนอต่อไป

ข้อมูลการรับสมัครโควตารับตรง
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น