วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร 2556

UploadImage


รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ปีการศึกษา 2556 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 
- ใช้ผลคะแนนทดสอบ รหัส 85 GAT วิชาความถนัดทั่วไป ร้อยละ 25%
- ใช้ผลคะแนนทดสอบ รหัส 71 PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 25%
- ใช้ผลคะแนนทดสอบ รหัส 73 PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 50%

กำหนดการ

รายการวัน/เดือน/ปี
สมัครทางระบบออนไลน์
website : http://admission.eng.ku.ac.th
หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลโครงการรับตรง)
12 - 22 พฤศจิกายน 2555
พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
website : http://admission.eng.ku.ac.th
หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลโครงการรับตรง)
12 - 23 พฤศจิกายน 2555
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์12 - 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา18 มกราคม 2556
รับ Account และ Password สำหรับยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและส่งเอกสารสำคัญ พร้อมรับเอกสารแนะนำการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


ค่าสมัคร 300 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://reg1.registrar.ku.ac.th/adm/
 
ที่มา :http://admission.eng.ku.ac.th/2556/admission/direct

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น