วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โควต้า วิทยาลัยนาโนฯ ลาดกระบัง 2556


โควต้า วิทยาลัยนาโนฯ ลาดกระบัง 2556


UploadImageรับตรง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
- GPAX 3.00 ขึ้นไป
- ได้รางวัลอันดับ 1-3 จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษาระดับประเทศ หรือ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านนาโนเทคโนโลยี

กำหนดการ

UploadImage


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น