วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ม.บูรพารับสมัคร ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี ปีการศึกษา 2556


UploadImageมหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ปีการศึกษา 2556รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่  19 พ.ย. 55 - 30 ม.ค. 56
 
ดาวน์โหลดระเบียบการได้ตามไฟล์แนบ

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php

 ที่มา: http://www.buu.ac.th/th/index.php
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น