วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2556


รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2556


UploadImage

 
รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2556
 


สาขาที่เปิดรับ
UploadImage


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นสาขาเอกดนตรีสากลไม่กำหนดGPAX)


กำหนดการ

UploadImage


ค่าสมัคร 500 บาท


 
ที่มา :  http://regservice.buu.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

1 ความคิดเห็น:

ร่วมแสดงความคิดเห็น