วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กสพท.รับตรงแพทย์ 1,475 คน เปิดรับสมัคร 1-30 พ.ย.นี้


UploadImage


หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษา 2557
ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

UploadImage


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชัน ม.6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือน กรกฎา 2557
- รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากไฟล์เเนบ

กำหนดการ
UploadImage


สัดส่วนคะเเนนในการคัดเลือก

UploadImage

ที่มา : http://www9.si.mahidol.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว :

กสพท.กำหนดรับตรงแพทย์ปี 2557 จำนวน 1,475 คน โดยเลื่อนปฏิทินรับสมัครออกไปตามปฏิทินการศึกษาปี 2557 รับประชาคมอาเซียน เปิดรับสมัคร 1-30 พ.ย.56 จากเดิมเปิดรับเดือน ส.ค.แนะสมัครด้วยตัวเองทุกขั้นตอน และตรวจสอบปฏิทินการสอบได้ทาง www9.si.mahidol.ac.th
 
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และตัวแทนคณะแพทยศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ร่วมแถลงหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่ม กสพท.โดยปีนี้มีคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน และทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบันที่จะร่วมดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลรวม 1,475 คน เริ่มสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต 1-30 พ.ย.2556 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนด ก่อนทำการสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดย กสพท.มั่นใจว่าจะสามารถส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในช่วงเดือนเมษายน 2557 และส่งรายชื่อไปให้ สอท. เพื่อเข้ากระบวนการเคลียริ่งเฮาส์ในวันที่ 23 พ.ค.2557
 
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครได้เลื่อนเวลาการคาดว่าจะจบการศึกษาของผู้ที่ศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อสอดคล้องการปรับปฏิทินการศึกษาปี 2557 อีกทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะ7 สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท.) ตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 จะถูกลบชื่ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท.ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2557
 
ศ.นพ.อาวุธ กล่าวว่า โครงการนี้ กสพท.ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่ือลดภาระและลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน และมีการปรับเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2557 ส่วนคะแนนการสอบโอเน็ต ถึงแม้จะไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก แต่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องมีคะแนนรวม 5 กลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า 60 และขอย้ำสำหรับนักเรียนให้สมัครทุกขั้นตอนด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลในการสมัครถูกต้องครบถ้วน และไม่แนะนำให้สมัครในวันสุดท้าย เนื่องจากระบบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต อาจเกิดปัญหา ทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันเวลา
 
ทั้งนี้ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่ม กสพท.มีการเลื่อนเวลาตามปฏิทินการศึกษาปี 2557 ที่มีการปรับเลื่อนให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน จากปีก่อนที่เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 1-31 สิงหาคม สอบวิชาเฉพาะของ กสพท.10 พฤศจิกายน และสอบ 7 วิชาสามัญโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.) ช่วงต้นเดือนมกราคม และประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์กลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในปีนี้ การสมัครสอบรับตรงของ กสพท.และ 7 วิชาสามัญอยู่ในช่วงเดียวกันในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อความสะดวกและไม่เกิดปัญหาการลืมสมัครสอบ โดยตรวจสอบปฏิทินการสอบคัดเลือกและรายละเอียดในปีนี้ได้ทาง www9.si.mahidol.ac.thวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557

UploadImage

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2557

จำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น 1,111 คน ดังต่อไปนี้
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี    จำนวนรับ 678 คน
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา    จำนวนรับ 46 คน
3. โครงการวิศวะสู่ชุมชน    จำนวนรับ 15 คน
4. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    จำนวนรับ 60 คน
5. โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน    จำนวนรับ 3 คน
6. โครงการนักคิดเพื่อสังคม    จำนวนรับ 8 คน
7. โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา    จำนวนรับ 5 คน
8. โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม    จำนวนรับ 15 คน
9. โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท    จำนวนรับ 10 คน
10. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน    จำนวนรับ 15 คน
11. โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์    จำนวนรับ 3 คน
12. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)    จำนวนรับ 53 คน
13. โครงการเด็กดีมีที่เรียน    จำนวนรับ 98 คน
14. โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน    จำนวนรับ 22 คน
15. โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์    จำนวนรับ 15 คน
16. โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ    จำนวนรับ 38 คน
17. โครงการทายาทศิษย์เก่าบัญชี-บริหารธุรกิจ    จำนวนรับ 10 คน
18. โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ    จำนวนรับ 5 คน
19. โครงการนักเรียนที่สนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม คณะมนุษยศาสตร์    จำนวนรับ 12 คน

กำหนดการ

คณะ/โครงการวันที่รับสมัครติดต่อสอบถามข้อมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556www.nurse.cmu.ac.th
Tel. 053-945025 ,
053-949078
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ www.agro.cmu.ac.th
Tel. 053-948208,
053-948303
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สู่บ้านเกิด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
20 ม.ค. - 7 ก.พ. 2557www.vet.cmu.ac.th
Tel. 053-948009
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 30 ส.ค. - 6 ธ.ค. 2556www.reg.eng.cmu.ac.th
Tel. 053-944179 ต่อ 118
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
 5 ส.ค. - 6 ก.ย. 2556www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013
Tel. 053-942023
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สืบสานครูภาษาไทย
ต้นเดือน ตุลาคม  2556www.edu.cmu.ac.th
Tel. 053-944213-4
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สานฝันครูปฐมวัย
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ
อยู่ระหว่างดำเนินการwww.ba.cmu.ac.th
Tel. 053-942210 ,
053-944214
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการรับตรงทั่วประเทศ
 2 ธ.ค. 56 - 14 มี.ค. 57 www.finearts.cmu.ac.th
Tel. 053-944812
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการศิลปวัฒนธรรม
19 ส.ค. - 11 ต.ค. 2556
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการศิลปะการถ่ายภาพ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556www.camt.cmu.ac.th
Tel. 053-920299 ต่อ 102-108,
053-942645-6
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาแอนนิเมชัน

สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้จาก : http://www3.reg.cmu.ac.th/special/special57.php และhttp://www.reg.cmu.ac.th/web2012/admission.php

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.ขอนแก่น 2557

UploadImage
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

จำนวนการรับ
UploadImage


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนกลุ่มจังหวัด 13 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายวิทย์-คณิต
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/

เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปฏิทิน Admissions 2557

UploadImage


UploadImage

ที่มา : http://www.cuas.or.th/index.php

ระเบียบการ โควตาภาคเหนือ 3 โครงการ มช. 2557

UploadImage


1. โควตา เขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 4148 คน

คุณสมบัติ
-  เป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้..
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี

ค่าสมัคร 500 บาท


2. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนชั้น ม.6 และอยู่ในภูมิลำเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 5 จังหวัด คือ ลำปาง น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก โเป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

ค่าสมัคร  200 บาท นอกเหนือจากค่าสมัครสอบโควตาภาคเหนือ


3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557


- โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 10 คน
- โครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจ รับจำนวน 40 คน
- โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ภาคเหนือ รับจำนวน 10 คน


คุณสมบัติ
- กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
- สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

ค่าสมัคร  200 บาท นอกเหนือจากค่าสมัครสอบโควตาภาคเหนือกำหนดการ

วัน เดือน ปีกิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 25556นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์
คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
(คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ใน ระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


ที่มา : http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/57/

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รับตรงร่วม (KU Admissions) ม.เกษตร 2557

UploadImage

โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

UploadImageUploadImage


****คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ตามแต่ละคณะและสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)

ที่มา : http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/

เอกสารประกอบข่าว :

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Hands On - UK Universities Interview Day

Hands On - UK Universities Interview Day - 23 August 2013
Date:  Friday, 23 August 2013
Time:  10:00-13:00 and 14:00-17:00
Place:  Hands On office
This event is a great opportunity for you to speak with university representatives from the universities you are planning to apply to. There is no charge to attend.
Most of the universities attending have a good range of January start courses if you are interested in starting your studies soon. This event is also appropriate for last minute (clearing) students looking to study in September 2013 and for students getting an early start on preparing for September 2014 start.
Book 20-minute interviews with the following universities:
Morning session 10:00-13:00
- Brunel University  (January start courses)
- University of Leeds  (September start courses)
- Middlesex University  (January start courses)
- Sheffield Hallam University  (January start courses)
- University of Central Lancashire  (January start courses)
- University of Westminster  (January start courses)
Afternoon session 14:00-17:00
- Birmingham City University (BCU)  (January start courses)
- Bournemouth University  (January start courses)
- Coventry University  (January start courses)
- University of Manchester  (September start courses)
- Northumbria University  (January start courses)
- Nottingham Trent University  (January start courses)
- University of the West of England  (January start courses)
If you are unable to register via the online form on this page, please phone 0-2635-5230 or email info@hands-on.co.th
About Hands On Education Consultants

We represent 65 top ranked UK Universities in 45 cities and can help you apply and support you prior to departing to the UK. Our services are free and we look forward to helping you apply to study Foundation, Undergraduate and Postgraduate degrees at UK Universities.

Find out more about how we can help you
Visit our blog, gotostudyUK.com for more information on how to prepare for an interview. See a video on YouTube of our Application Day in 2011.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ลาดกระบัง 2557

UploadImage

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)
ประจำปีการศึกษา 2557
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
UploadImage


คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
2. สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป
3. การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ
4. พิจารณาเป็นรายๆไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้
 - นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3
 - นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 6 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-6
 - นักเรียน 300 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-10


คุณสมบัติของนักเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
1. จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
2. จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5 และ
3. จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน(ข้อ 1) และ
4. จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์และอังกฤษไม่ต่ํากว่า 3.5 ในชั้น ม.4, ม.5
5. จะต้องเป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ประจําปีการศึกษา 2556เท่านั้น
6. จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพวิศวกร

กำหนดการ
รับสมัคร ถึง 13 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 ก.ย. 2556

สอบสัมภาษณ์ 8 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 ต.ค. 2556

ที่มา : http://www.kmitl.ac.th/engineer/index.php

ปฏิทินการและเกณฑ์การรับตรง 12 จังหวัด ม.บูรพา 2557

UploadImage

ปฏิทินการและเกณฑ์การรับตรง 12 จังหวัด
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2557

 

 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ฯ มศก. 57

UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีประจําปีการศึกษา 2557

จํานวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จํานวนรับ 45 คน
สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จํานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติ
1.ต้องสอบได้ในลําดับที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสมม.4 - ม.5
รวม 4 ภาคการศึกษา
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายนับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://202.28.75.249/engineering3/

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2557

UploadImage
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 48 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ดังนี้
- กระบี่ 4 คน
- ตรัง 14 คน
- นครศรีธรรมราช 18 คน
- พังงา 4 คน
- ภูเก็ต 8 คน


คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
- ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต
- เกิด หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 5 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันที่เริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก (ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ถึง 9 กรกฎาคม 2556)
 *ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์เลือกสมัครในโควตาจังหวัดใดใน 5 จังหวัดดังกล่าว ให้ยึดถือภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่เกิดตามสูติบัตร
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2557 ตามโครงการพิเศษต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว


กำหนดการ

กิจกรรมวัน/เดือน/ปี
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 30 กันยายน 2556
2. ชำระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 18 ตุลาคม 2556
4. สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาสามัญ และมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิตภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
6. กิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิตวันที่ 13-16 ธันวาคม 2556
7. การประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย19 ธันวาคม 2556
8. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ และตรวจสุขภาพ (ตัวจริง และตัวสำรอง)ตามประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
http://smd.wu.ac.th หรือ
a href="http://www.wu.ac.th">http://www.wu.ac.th

เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ม.สงขลาฯ 2557

UploadImage
โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)"
คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2557 

รับจำนวน 60 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA คณิต วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว :

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์ 2557

UploadImage


โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนชั้น ม.6 สายสามัญ และสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImageUploadImage

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

UploadImage

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557

         มหาวิทยาลัย ศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี

คณะวิชาและจํานวนรับ
คณะอักษรศาสตร์ 315 คน
คณะศึกษาศาสตร์ 100 คน
คณะวิทยาศาสตร์ 270 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 130 คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 360 คน
คณะวิทยาการจัดการ 310 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 180 คน
รวมทั้งสิ้น 1,665 คน


คณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตามแต่ละคณะกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

นักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ www.quota.su.ac.th และสมัคร 
1.สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (1-27 ตุลาคม 2556)
2. 
สมัคร 7 วิชาสามัญ  (1-24 พฤษจิกายน 2556) 
3.สมัคร สอบคัดเลือกฯมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ 1 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2556 


ที่มา : http://www.quota.su.ac.th/newquota/index.student.php

เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ วิศวะฯอุสาหกการ และโลจิสติก มศก.

UploadImage
รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการและสาขาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2557

จำนวนการรับ
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ  40 คน
- สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  40 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สาย วิทย์-คณิต
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50


ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission-news.php

Update 2 โครงการ รับตรง มจธ. 2557

UploadImage

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT

คณะที่เปิดรับ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ต
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

คณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตามแต่ละคณะกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage


โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

คณะที่เปิดรับ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ต
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
- สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตามแต่ละคณะกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/13153

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2557 มาแล้ว!!

UploadImage

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา 2557

 
ประเภทโควตาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
1. ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
2. ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ประเภทโควตานักกีฬา
4. ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
5. ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
6. ประเภทโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

สมัครได้ที่ www.sut.ac.th/ces ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2556
UploadImage*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

 

รับตรง สถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น 2557

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา
  ประจำปีการศึกษา 2557

โดยจะมี 6 โคงการคือ
1. โควตาโรงเรียน
2. โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โควตาผู้มีความสามารภด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
4. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น
5. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท )
6. โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุสาหกรรมที่มีอุปการคุณ

สาขาที่เปิดรับ

UploadImage

กำหนดการ
UploadImage


ที่มา : http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=27

โควตา เขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด มช. 2557

UploadImage


โควตา เขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
-  เป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้..

1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดการ

วัน เดือน ปีกิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 25556นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์
คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
(คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


***ระเบียบการยังไม่ออก นะครับ...ถ้าถ้ามีการ Update เพิ่มจะนำมาโพสเพิ่มเติมนะครับ !!!!

ที่มา : http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/57/index.php