วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

Updateเพิ่มเติม โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56


Updateเพิ่มเติม โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56

UploadImage


Updateเพิ่มเติม โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 2556

1.การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และนักศึกษาไทยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2555 

-  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- TOEFL ไม่ต่พกว่า 450
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
- TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550
- รับสมัคร 1 ต.ค. 55 - 21 ม.ค. 56

 
----------------------------------------------------------------------------

 
2. Special Enrollment Channel for Thai and International Students with Proficient English Skills Academic Year 2012 

- TOEFL ไม่ต่พกว่า 450
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
- TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550
- รับสมัคร 10 ส.ค. 55 - 2 ม.ค. 56


 
----------------------------------------------------------------------------
3.โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและงจังหวัดสงขลา
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- รับสมัคร 1 ต.ค. 55 - 15 ต.ค. 55 


 
----------------------------------------------------------------------------
 
4.โครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2556

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ได้รับใบรับรองการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐ อย่างน้อย 10 ัน
- รับสมัคร 1 ต.ค. 55 - 15 ต.ค. 55 


----------------------------------------------------------------------------

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
ที่มา:  http://www.entrance.psu.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น