วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

โควตา เทคโนฯสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร 56


โควตา เทคโนฯสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร 56

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.6 หรือ ปวช.3
- GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- กรณมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา มีเกีรติบัตรแสดงว่าเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัด หรือเป็นผู้ที่มีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00


กำหนดการ
รับสมัคร                                   15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2555
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์         12 ตุลาคม 2555
ประกาศผลการสอบ                   22 ตุลาคม 2555
สามารถ Download ใบสมัครายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
ที่มา: http://mct.rmutp.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น