วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2556


รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2556

UploadImage
BMIR : Combined Bachelor and Master of Political Science in Politics and International Relations (English Program) 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูงหรือ ประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
2.GPAX ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80
    หรือ       - มีผลสอบ GED  อย่างต่ำเท่ากับ 2,800คะแนน        
    หรือ        - มีผลสอบ IGCSE อย่างต่ำเท่ากับ  C  จำนวน 5 วิชาขึ้นไป
3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-          TOEFL    :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT    หรือ 60 คะแนนจาก IBT
                               หรือ 170 คะแนนจาก CBT
-          IELTS     :    มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
-          TU-GET  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          CU-TEP  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          SAT        :     มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading



กำหนดการ
รับสมัคร กรณีมาสมัครด้วยตนเอง                       17 กันยายน – 14 ธันวาคม 2555
รับสมัคร กรณีสมัครทางไปรษณีย์                       17 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ        24 ธันวาคม 2555 
สอบข้อเขียน                                                        มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                 13 กุมภาพันธ์ 2556 
สอบสัมภาษณ์                                                 24 กุมภาพันธ์ 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          1 มีนาคม 2556 
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา                                   2 – 5 มีนาคม 2556


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ





 
เอกสารประกอบข่าว :

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2555 05:09

  ตัวอย่างหัวข้อเรียงความที่สอน เนื้อหาครอบคลุมดังนี้
  1. Strategic rebalancing of the US in ASEAN (e.g., EAS, TPP, LMI, etc.)
  2. Has Chinese power driven ASEAN nations apart? (e.g., ASEAN summit, ASEAN+)
  3. Innocence of Muslin and its implication to Thailand’s foreign policy
  4. Arab Spring – conflicts and democracy development in Middle East
  6. Conflicts in South China Sea: what ASEAN should be concerned and what Thailand could do?
  7. EU financial crisis and the lesson for ASEAN economic integration
  8. What is the role of foreign policy in the southern Thailand crisis? (e.g., OIC, Lesson from the Philippines and MOLO)
  9. Regional disaster: what could be the leading role of Thailand?
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  สำหรับน้องๆที่จะสอบ BMIR มกราคม 2556 ต้องการฝึกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษอย่างมีระบบ และทบทวนข่าวต่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆตลอดช่วงปีที่ผ่านมา เป็นคอร์สพิเศษแบบเร่งรัด
  ผู้สอน: มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี และได้รับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่ผ่านมามีน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนมาก
  เนื้อหาและเทคนิค: ทดลองทำข้อสอบตัวเลือก ศึกษาจากข่าวที่น่าสนใจตามรายภูมิภาคต่างๆ และฝึกเขียนเรียงความครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 1) international political economy and 2) international politics and security โดยจะสอนการเขียนตอบเรียงความแบบยาว และการตอบแสดงความคิดเห็นแบบสั้นหนึ่งย่อหน้า ด้วยmodelซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (grounds>qualifier>claim>warrant>backing>rebuttal)ทำผู้อ่านสามารถหาช่องโหว่ในการแสดงความคิดเห็นได้น้อยมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตอบข้อสอบ
  ลักษณะการสอน: กลุ่มขนาดเล็ก จำนวนสามสิบชั่วโมง ค่าเรียนไม่แพง ชม.ละ 163 บาท
  ช่วงเวลาติว: ธันวาคม-มกราคม 2555
  สถานที่: สถาบัน IDA ลงรถไฟฟ้าราชเทวี
  ติดต่อ: 0816436777 และ 0814504666
  PS. น้องๆยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ TU-get CU-tep IELTS สามารถแนะนำวิธีการเตรียมสอบได้

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2556 01:04

  ติว bmir มธ



  ประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, บริหารรัฐกิจ

  การเมืองการปกครอง) องค์การระหว่างประเทศ ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

  เหตุการณ์สำคัญ วิเคราะห์ข่าวรวมทั้งเก็งข้อสอบจากสถิติตรงเผ็งสองปีซ้อนรวมทั้งปรับพื้นภาษาอังกฤษ

  writing ในการเขียนเรียงความ การรันตีด้วยความสำเร็จของนักเรียน

  สอนโดยพี่ยู ปริญญาตรีและโทด้านประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

  ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  จุฬา



  สัดส่วนการคิดคะแนน รับตรงคณะรัฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. ต้องมีGPAX ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากกว่า 2.8 ใน 4เทอม หรือ 6 เทอม



  ในกรณีสอบเทียมใช้ GED มากกว่า 2,800คะแนน หรือ IGCSE มากกว่า c อย่างน้อย5วิชา



  หรือ IB มากกว่า 4


  2.ต้องมีคะแนนสอบ TU- GET หรือ CU-TEP มากกว่า500คะแนนขึ้นไป



  หรือ TOEFL 500(PBT),60(IBT),170(CBT) คะแนนขึ้นไป หรือ IELT 5.5





  หรือ SAT I 50%ขึ้นไป ในPart Critical Reading และ Writing

  3 ต้องสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ด้านความรู้ทั่วไปรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศ



  ติว,บีเอ็มไออาร์,ธรรมศาสตร์,รับตรง,กวดวิชา,ม.ธ.,tu,bimr


  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น