วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

มศว จัดติวเข้ม GAT-PAT ฟรี!!


มศว จัดติวเข้ม GAT-PAT ฟรี!!


UploadImage

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา) ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ และศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ "เพิ่มศักยภาพติวเข้ม GAT-PAT กับ มศว" 

ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติวเตอร์ระดับชั้นนำของประเทศ

ผู้ปกครอง และน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมติว และติดตามข่าวสารได้ที่ http://erdi.swu.ac.th

หรือทางอีเมล์ satit_ongkharuk@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-395-383-6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น