วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มช. 56


โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มช. 56

UploadImage


โควตา เขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
-  เป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้..
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี


กำหนดการ

UploadImage

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น