วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

พยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนฯสุรนารี รับตรงถึง15ก.ย.นี้เ้ท่านั้น !!


พยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนฯสุรนารี รับตรงถึง15ก.ย.นี้เ้ท่านั้น !!


UploadImage

น้อง ๆ ม.ปลายที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็น "พยาบาล"  ระหว่างนี้โอกาสยังเปิดรออยู่นะครับ โดยเฉพาะที่"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

กำลังเปิดรับน้อง ๆ ที่จบม.6 ทั้งโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน

ปีนี้เขารับเข้าเรียนต่อปริญญาตรีแค่ 48 คนเท่านั้น

รับสมัครวันสุดท้ายคือวันที่ 15 กันยายน นี้ !!!

ส่วนคุณสมบัติที่ต้องศึกษาให้ดีคือ เขาจำกัดว่าต้องมี "ส่วนสูง" ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

มีค่าดัชนีมวลกาย ระหว่าง 18-25

โดยการคำนวณดัชนีมวลกายก็คือให้เอาน้ำหนักตัวของเรา หน่วยเป็นกิโลกรัม มาหารด้วยส่วนสูง หน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง ถ้าได้ค่าอยู่ในระหว่าง 18-25 ก็เป็นอันว่า น้อง ๆ มีสิทธิที่จะสมัครได้

เรื่องเหล่านี้สำคัญครับ เพราะมีคนพลาดหวังจากคุณสมับิตเหล่านี้มาเยอะแล้ว ที่สำคัญมันจำเป็นต้อง"เตรียมตัว" กันพอสมควรถึงจะมีส่วนสูง หรือดัชนีอยู่ในเกณฑ์

ลองมาดูข้อมูลอื่น ๆ อย่างละเอียดกันนะครับที่นี่


http://www.sut.ac.th/ces/2556_Nurse/AnnouceNurse.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น