วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

โควตา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร 56


โควตา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร 56

UploadImage

โคตา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
UploadImage

กำหนดการ
รับสมัคร                                   15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์                          12 ตุลาคม 2555
ประกาศผลการสอบ                   22 ตุลาคม 2555
สามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น