วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

โควตา สถาปัตย์ ม.เทคโนฯราชมงคลพระนคร 56


โควตา สถาปัตย์ ม.เทคโนฯราชมงคลพระนคร 56

UploadImage

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาประเภทกรณีพิเศษ (โควตา)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต (4 ปี)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
วุฒิที่รับเข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการศึกษา, ปวช. สาขาออกแบบทุกแขนงงาน
ระดับผลการศึกษาเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต (5 ปี)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
วุฒิที่รับเข้าศึกษา ม.6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ระดับผลการศึกษาเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75


กำหนดการ
รับสมัคร                                                   ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์          11 ตุลาคม 2555

สอบสัมภาษณ์                                         12 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก               22 ตุลาคม 2555สามารถ Download ใบสมัครรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น