วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

พาณิชยนาวี เปิดรับเข้าศึกษาต่อ

โหลดแผ่นพับ


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 อัพเดตการรับตรงล่าสุด 


1.รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข 
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_3912.html

2.รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_5252.html

3.รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_28.html

4. คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_6712.html

5.รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_8209.html

6.ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ ปี 2556 มาแล้ว!!
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/2556_4424.html

7.คณะเภสัชศาสตร์ มข.เปิดรับตรงปริญาตรีโครงการพิเศษ
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html

8.รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_22.html

9.สอบตรง สถาปัตย์ ม.ศิลปากร 56
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_21.html

และอื่นๆมากมาย เยอะมากๆ ที่
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_9859.html

... รักทุกคน ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น