วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖


สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖ โดยเปิดรับ ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ๒.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาชนบท (CPIRD)สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖ โดยเปิดรับ ๒ โครงการ คือ

รายละเอียดเพิ่มเติม www.sut.ac.th/ces และ www.facebook.com/medsut

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น