วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556


รับตรง คณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556

UploadImage

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า
โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา และโครงการขยายโอกาสครูศิลปะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
1. โครงการสานฝันครูปฐมวั

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านบริหารธุรกิจ/พานิชยกรรม

3. โครงการสืบสานครูภาษาไทย 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านภาษาไทย

4. โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  วิชาสังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านสังคมศึกษา

5. โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านศิลปะ

กำหนดการ
รับสมัคร                                                  8 - 19 ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                       20 พฤศจิกายน 2555
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                  1 - 2 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                11 ธันวาคม 2555
ยืนยันสิทธิ์                                              14 ธันวาคม 2555
สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น