วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง เภสัช มข.โครงการพิเศษ ถึงสิ้นก.ย.นี้


รับตรง เภสัช มข.โครงการพิเศษ ถึงสิ้นก.ย.นี้


UploadImage

เภสัีช โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น ทำการเปิดรับมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ขณะนี้ยังเปิดรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อจากทั่วประเทศอยู่เรื่อย ๆ
ใครที่สนใจอยากจะเป็น "หมอยา" โอกาสดี ๆ ก็ยังมีอยู่จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2555 นี้นะครับ

เข้ามาดูกันหน่อยว่า มข.เขามีระเบียบรับกันอย่างไร...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจาปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 1)


1. กำหนดการรับสมัครและการสอบ


กลุ่มที่ 1

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555

การชำระเงิน

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารได้ตั้งแต่
วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555


คุณสมบัติ : รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

การคัดเลือก 

โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ

คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),
คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา รับจานวน 30 คน

โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),
คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา และสอบวิชา Competency Test ได้แก่
grammar, reading comprehension, listening และ Writing รับจานวน 25 คน

รับสมัครทาง Internet
http://pharm.kku.ac.th


หมายเหตุ : ในวันสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน จะได้ลงชื่อสละสิทธิ์ Admission ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น

** ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ อาจต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนตามที่คณะฯ กำหนด

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479

e-mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th

1 ความคิดเห็น:

 1. คณะ 13 สาขา เปิดรับตรง สอบตรง ตอนนี้ เวลานี้

  1.รับตรง เภสัช มข.โครงการพิเศษ ถึงสิ้นก.ย.นี้
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_10.html

  2.รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_10.html

  3.พยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนฯสุรนารี รับตรงถึง15ก.ย.นี้เ้ท่านั้น !!
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/15_10.html

  4.1 โควตา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_7870.html

  4.2 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_6355.html

  4.3 โควตา เทคโนฯสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_9291.html

  4.4 โควตา สถาปัตย์ ม.เทคโนฯราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56.html

  4.5 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/17-56_3.html

  4.6 โควตา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_2354.html

  4.7 โควตา คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_4.html

  5.รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_3912.html

  6.รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_5252.html

  7.รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_28.html

  8. คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_6712.html

  9.รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_8209.html

  10.ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ ปี 2556 มาแล้ว!!
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/2556_4424.html

  11.คณะเภสัชศาสตร์ มข.เปิดรับตรงปริญาตรีโครงการพิเศษ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html

  12.รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_22.html

  13.สอบตรง สถาปัตย์ ม.ศิลปากร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_21.html

  และอื่นๆมากมาย เยอะมากๆ ที่
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_9859.html

  ... รักทุกคน ....

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น