วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง(ปกติ) จุฬาฯ 2556


รับตรง(ปกติ) จุฬาฯ 2556

UploadImage 
 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาที่กำหนด (ตามไฟล์แนบ)

เกณฑ์การพิจารณา
- ผลการทดสอบ GAT/PAT (สอบ 6-9 ต.ค. 2555)
- ผลการทดสอบ 7 วิชาสามัญ ของ สทศ. (สอบ 5-6 ม.ค.  2555)
- ผลการทดสอบ CU-Scienes (เฉพาะผู้ที่สมัครคณะวิทยาศาสตร์)

กำหนดการ
รับสมัคร 1-7 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 มีนาคม 2556
ยืนยันสทธิ์ 28 มีนาคม 2556


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น