วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ เพรชสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 56


โครงการ เพรชสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 56

UploadImage

โครงการ เพรชสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ในเขตพื่นที่ 28 จังหวัด (ตามรายระเอียดที่เเนบ)
- GPA เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คริตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
- เป็นนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร หรือ
- ได้รับรางวัลที่ 1 , 2 , 3 จากการประกวดโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาสาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่จัดโดย ม.ศิลปากร หรือ
ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โปรแกรม ซอฟแวร์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

กำหนดการ
รับสมัคร                                                   17 กันยายน - 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                         16 พฤษจิกายน 2555
สอบ (สทศ.)                                              5 - 6 มกรา 2556
ประกาศผลสอบ                                         11 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์           21 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                           23 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเเละมีสิทธิ์รับทุน    1 มีนาคม 2556สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
ที่มา:    http://www.sc.su.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น