วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะบริหาร มทร.พระนคร 56


รับตรง คณะบริหาร มทร.พระนคร 56

UploadImage การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณสมบัติ
UploadImageกำหนดการ
- สมัครผ่านเว็บไซต์  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555
- สมัครด้วยตนเอง (สมัครที่คณะ)  ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2555
- สอบ วันที่ 12 ตุลาคม 2555  (ข้อเขียน เวลา 08.00- 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. )
- ประกาศผลสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2555
- ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556
- ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 22 -25 พฤษภาคม 2556
- เปิดภาคการศึกษา 1/2556  วันที่ 3 มิถุนายน 2556


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
เอกสารประกอบข่าว :


...................................................................................................................ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี ภาค 2 / 2555
UploadImage          มหาวิทยาลัยศรีปทุม  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2555  คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์  และวิทยาลัยนานาชาติ  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor55_2/applying.html หรือโทร. 0 2561 2222  ต่อ 2121-4 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น