วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 56


รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 56

UploadImageรับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2556
 


จำนวนที่รับ
1.  จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  12   คน
2.  จังหวัดปัตตานี    จำนวน   6    คน
3.  จังหวัดยะลา       จำนวน   6   คน     

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- บิดา/มารดา มีภูมิลำเนาในเขต 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปี


กำหนดการ
รับสมัคร                                                       27 ส.ค. - 28 ก.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน                8 ต.ค. 55
สอบข้อเขียน                                                27-28 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัตb                 12 พ.ย. 55
สอบปฏิบัติ                                                   22-23 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์              3 ธ.ค. 55
สอบ
สัมภาษณ์                                              15-16 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา           26 ธ.ค. 55

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น