วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา56


รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา56

UploadImage

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ทดสอบความรู้     
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์

 
ทดสอบพลศึกษา   (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รหัส M02  และแขนงวิชาเครื่องกลเรือ รหัส M03)
-ลุก-นั่ง  60 วินาที
- ยึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที
- วิ่งเก็บของ  ( วิ่งกลับตัว ) 10 เมตร
- วิ่งระยะไกล  1000 เมตร
- ว่ายน้ำ 50 เมตร

กำหนดการ

UploadImage
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น