วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง ม.นครพนม 2556


รับตรง ม.นครพนม 2556ระบบรับตรง
ระดับปริญญาตรี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
- รับสมัคร 1 กันยายน 2555 - 10 มกราคม 2556

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า           
- รับสมัคร 1 กันยายน 2555 - 30 เมษายน  2556
 
ระบบโควต้า
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา / ศิลปวัฒนธรรม / ผู้ทำความดี ประจำการศึกษา 2556
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์2556สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น