วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร 56


รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร 56


UploadImage

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2556
 
จำนวนการรับ 10 คน  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกทม.  2 คน
กลุ่มที่ 2 นักเรียน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 1 คน
กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตกทม 2 คน
กลุ่มที่ 4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัด กทม 5 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกศาอยู่ชั้น ม.6
- กลุ่มที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ ,โรงเรียนมัธยมนาคาวาอุปถัมภ์ ,โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ , โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ , โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ , โรงเรียนวัดสุทธราม , โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
- กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่ศึกษาใน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6
- กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอู่ใน กทม. ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2553
- กลุ่มที่ 4 บิดา/มารดา ต้องรับราชการในสังกัด กทม.หรือปฏิบัติงานใน ม.กรุงเทพ  ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปี


กำหนดการ
รับสมัคร 1-15 กันยายน 2555
สอบ 13-14 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา มกราคม 2556


วิชาที่สอบ
- วิทยาศาสตร์ 1,2
- คณิศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย,สังคมศึกษา

ค่าสมัคร  2050 บาทสามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น