วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง ม.นเรศวร 56 ( 18 โครงการ ครบทุกคณะ)

ระบบรับตรง(โควตา)
       รับผู้สมัครนักเรียนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด คือ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พะเยา ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)

โครงการพิเศษต่างๆ 18 โครงการ

        1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
        2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.)
        3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
        4.โครงการนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยา
        5.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
        6.โครงการผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์
        7.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
        8.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม
        9.โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
        10.โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์
        11.โครงการผู้ีมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ดนตรี
        12.โครงการผุ้มีความสามารถด้านกีฬา
        13.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านผู้นำเชียร์
        14.โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
        15.โครงการพิเศษ(โครงการผลิตครู)
        16.โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOT)
        17.ระบบรับตรง(มัธยมสาธิต ม.นเรศวร)
        18.แพทย์แนวใหม่(5ปี)
        ++++ ทุกโครงการเปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)
รวมลิ้งค์รับตรง มหาวิทยาลัยนเรศวร

           - เว็บไซต์โปรแกรมค้นหารับตรง คลิกที่นี่ 

           - เว็บไซต์กลาง รับตรง ม.นเรศวร คลิกที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น