วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษและทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด


รับตรง ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษและทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด


UploadImage

การรับนักเรียนนักศึกษา
เพื่อคัดเลือกรับทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ
และทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 
 กำหนดการ
รับสมัคร                                           12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                 7 พฤศจิกายน 2555
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ                   12 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ             26 พฤศจิกายน 2555
รายงานตัว                                       30 พฤศจิกายน 2555
ปฐมนิเทศ                                        พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน                                    พฤษภาคม 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนเรียนดี
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนความสามารถพิเศษ
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนเพชรราชภัฎร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น