วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.เทคโนฯสุรนารี เปิดระบบรับแพทย์ 2 โครงการแล้ว


ม.เทคโนฯสุรนารี เปิดระบบรับแพทย์ 2 โครงการแล้ว


UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดระบบรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ODOD และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ODOD เปิดรับถึง 1 ต.ค.55

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับถึง 31 ต.ค.55

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ODOD


รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

3 ความคิดเห็น:

 1. ...15 สาขา เปิดรับตรง สอบตรง ตอนนี้ เวลานี้

  1.ม.เทคโนฯสุรนารี เปิดระบบรับแพทย์ 2 โครงการแล้ว
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/2.html

  2. โควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏลำปาง 2556
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/2556_19.html

  3. โครงการตรีควบโท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_19.html


  4.รับตรง เภสัช มข.โครงการพิเศษ ถึงสิ้นก.ย.นี้
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_10.html

  5.รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_10.html

  6.พยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนฯสุรนารี รับตรงถึง15ก.ย.นี้เ้ท่านั้น !!
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/15_10.html

  6.1 โควตา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_7870.html

  6.2 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_6355.html

  6.3 โควตา เทคโนฯสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_9291.html

  6.4 โควตา สถาปัตย์ ม.เทคโนฯราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56.html

  6.5 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/17-56_3.html

  6.6 โควตา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_2354.html

  6.7 โควตา คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_4.html

  7.รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_3912.html

  8.รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_5252.html

  9.รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_28.html

  10. คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_6712.html

  11.รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_8209.html

  12.ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ ปี 2556 มาแล้ว!!
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/2556_4424.html

  13.คณะเภสัชศาสตร์ มข.เปิดรับตรงปริญาตรีโครงการพิเศษ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html

  14.รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_22.html

  15.สอบตรง สถาปัตย์ ม.ศิลปากร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_21.html

  และอื่นๆมากมาย เยอะมากๆ ที่
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_9859.html

  ... รักทุกคน ....
  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
  ม.บูรพา รับสมัครมากมายเหลือเกิน
  ม.บูรพา รับตรง นักเรียนมีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_2064.html
  ม.บูรพา เปิดข้อมูลรับตรงปี 56 รวม 4,818 คน
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56-4818_15
  .html
  ม.บูรพา รับตรงโครงการเพชรตะวันออก
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_7062.html
  ม.บูรพา คัดเก่งกีฬา ศิลปะ ดนตรีไทยเรียนป.ตรีโครงการทับทิมสยาม
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_15.html
  -25 ทุนไทยพัฒน์ เปิดคัดม.ปลาย ไปเรียนต่อต่างประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/25.html

  27 ทุนกระทรวงวิทย์ เปิดให้ม.ปลายเรียนต่างประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/27.html

  ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

  ตอบลบ
 2. ...15 สาขา เปิดรับตรง สอบตรง ตอนนี้ เวลานี้

  1.ม.เทคโนฯสุรนารี เปิดระบบรับแพทย์ 2 โครงการแล้ว
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/2.html

  2. โควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏลำปาง 2556
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/2556_19.html

  3. โครงการตรีควบโท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_19.html


  4.รับตรง เภสัช มข.โครงการพิเศษ ถึงสิ้นก.ย.นี้
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_10.html

  5.รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_10.html

  6.พยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนฯสุรนารี รับตรงถึง15ก.ย.นี้เ้ท่านั้น !!
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/15_10.html

  6.1 โควตา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_7870.html

  6.2 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_6355.html

  6.3 โควตา เทคโนฯสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_9291.html

  6.4 โควตา สถาปัตย์ ม.เทคโนฯราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56.html

  6.5 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/17-56_3.html

  6.6 โควตา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_2354.html

  6.7 โควตา คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_4.html

  7.รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_3912.html

  8.รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_5252.html

  9.รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_28.html

  10. คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_6712.html

  11.รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_8209.html

  12.ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ ปี 2556 มาแล้ว!!
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/2556_4424.html

  13.คณะเภสัชศาสตร์ มข.เปิดรับตรงปริญาตรีโครงการพิเศษ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html

  14.รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_22.html

  15.สอบตรง สถาปัตย์ ม.ศิลปากร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_21.html

  และอื่นๆมากมาย เยอะมากๆ ที่
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_9859.html

  ... รักทุกคน ....
  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
  ม.บูรพา รับสมัครมากมายเหลือเกิน
  ม.บูรพา รับตรง นักเรียนมีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_2064.html
  ม.บูรพา เปิดข้อมูลรับตรงปี 56 รวม 4,818 คน
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56-4818_15
  .html
  ม.บูรพา รับตรงโครงการเพชรตะวันออก
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_7062.html
  ม.บูรพา คัดเก่งกีฬา ศิลปะ ดนตรีไทยเรียนป.ตรีโครงการทับทิมสยาม
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_15.html
  -25 ทุนไทยพัฒน์ เปิดคัดม.ปลาย ไปเรียนต่อต่างประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/25.html

  27 ทุนกระทรวงวิทย์ เปิดให้ม.ปลายเรียนต่างประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/27.html

  ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

  ตอบลบ
 3. ...15 สาขา เปิดรับตรง สอบตรง ตอนนี้ เวลานี้

  1.ม.เทคโนฯสุรนารี เปิดระบบรับแพทย์ 2 โครงการแล้ว
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/2.html

  2. โควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏลำปาง 2556
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/2556_19.html

  3. โครงการตรีควบโท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_19.html


  4.รับตรง เภสัช มข.โครงการพิเศษ ถึงสิ้นก.ย.นี้
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_10.html

  5.รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_10.html

  6.พยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนฯสุรนารี รับตรงถึง15ก.ย.นี้เ้ท่านั้น !!
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/15_10.html

  6.1 โควตา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_7870.html

  6.2 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_6355.html

  6.3 โควตา เทคโนฯสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_9291.html

  6.4 โควตา สถาปัตย์ ม.เทคโนฯราชมงคลพระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56.html

  6.5 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/17-56_3.html

  6.6 โควตา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_2354.html

  6.7 โควตา คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56_4.html

  7.รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_3912.html

  8.รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_5252.html

  9.รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_28.html

  10. คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_6712.html

  11.รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_8209.html

  12.ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ ปี 2556 มาแล้ว!!
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/2556_4424.html

  13.คณะเภสัชศาสตร์ มข.เปิดรับตรงปริญาตรีโครงการพิเศษ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html

  14.รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_22.html

  15.สอบตรง สถาปัตย์ ม.ศิลปากร 56
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/56_21.html

  และอื่นๆมากมาย เยอะมากๆ ที่
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/blog-post_9859.html

  ... รักทุกคน ....
  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
  ม.บูรพา รับสมัครมากมายเหลือเกิน
  ม.บูรพา รับตรง นักเรียนมีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_2064.html
  ม.บูรพา เปิดข้อมูลรับตรงปี 56 รวม 4,818 คน
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/56-4818_15
  .html
  ม.บูรพา รับตรงโครงการเพชรตะวันออก
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_7062.html
  ม.บูรพา คัดเก่งกีฬา ศิลปะ ดนตรีไทยเรียนป.ตรีโครงการทับทิมสยาม
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/blog-post_15.html
  -25 ทุนไทยพัฒน์ เปิดคัดม.ปลาย ไปเรียนต่อต่างประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/25.html

  27 ทุนกระทรวงวิทย์ เปิดให้ม.ปลายเรียนต่างประเทศ
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/09/27.html

  ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น